piątek, 27 stycznia 2017

Publikacje "pod redakcją" w bibliografii


Ze wskazówek autorytetu:
„Udział współtwórców należy określać zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tytułowej dzieła i zapisywać za pomocą ogólnie przyjętych skrótów.
W opisach publikacji obcojęzycznych stosuje się zwyczajowo skróty właściwe dla danego języka, np.
Culture for the Millions? Mass Media in Modern Society, ed. N. Jacobs, Boston 1964. (ang. ed. = editor ‘redaktor’)
H. Goodglass, A. Wingfield (eds), Anomia. Neuroanatomical and Cognitive Correlates, San Diego–Toronto 1997. (ang. eds = editors ‘redaktorzy’)
Von der Systematischen Bibliographie zur Dokumentation, Hrsg. P. R. Frank, Darmstadt 1978. (niem. Hrsg. = Herausgegeber ‘redaktor’)
Redagując bibliografię, należy stosować taką samą konwencję zapisu tożsamych elementów polsko- i obcojęzycznych, por. 

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, pod red. E. Tabakowskiej, Kraków 2001.
The euro, ed. by P. Temperton, Chichester 1997. (ang. ed. by = edited by ‘pod redakcją’)
Język i logopedia, Z. Zaron, J. Porayski-Pomsta (red.), Warszawa 2013.
Anomia. Neuroanatomical and Cognitive Correlates, H. Goodglass, A. Wingfield (eds), San Diego–Toronto 1997.
Z. Zaron, J. Porayski-Pomsta (red.), Język i logopedia, Warszawa 2013.
H. Goodglass, A. Wingfield (eds), Anomia. Neuroanatomical and Cognitive Correlates, San Diego–Toronto 1997”.

—Adam Wolański
Poradnia PWN, odpowiedź z dn. 6.10.2016, Zapis nazwy współtwórcy dzieła

[wyróżnienia M.B.]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz