piątek, 10 marca 2017

Hejterstwo.Nowa praktyka kulturowa - mój odważniejszy skład


Tom pokonferencyjny pt. „Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa?” składałam na zlecenie zespołu redakcyjnego i zgodnie z uwagami Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Parę spraw mogłam odświeżyć, korespondując z redaktorkami z WUŁ i dziękuję im za to. Miałam też kogo podpytać o niektóre kwestie formalne. Ogólnie praca była bardzo przyjemna i prosta, co widać po książce. A cała moja odwaga polegała na niewielkim wyłamaniu się ze schematu paginacji podkreślonej linią (zawsze chciałam to zrobić!). Nikt też nie podważył moich finalików ani szarych prostokątów przy tytułach działów.
Miałam też szansę wykorzystać dopiero co zdobyte doświadczenie i umiejętności tworzenia indeksów w InD. I wcielić w życie zasady edytorskie oraz typograficzne dotyczących tej części publikacji.

[link do publikacji]