wtorek, 5 czerwca 2018

"Brat Konrad z Parzham. Kapucyn. Święty furtian"

W dwusetną rocznicę urodzin św. Brata Konrada z Parzham Wydawnictwo Serafin postanowiło wznowić biografię tego świętego zakonnika. Poproszono mnie do współpracy i przypadło mi tym razem w udziale opracowanie językowe publikacji, a przy okazji redakcja oraz korekta. Zadanie polegało głównie na uwspółcześnieniu języka oryginału, wydanego w 1934 roku. Nie jest to duża odległość czasowa, niemniej styl, słownictwo, grafia, a czasem i fleksja zmieniły się. Pozwoliłam dobie ponadto opatrzeć treść komentarzami przybliżającymi realia ówczesnych czasów oraz miejsc. Wydawnictwo zaakceptowało moją inicjatywę.

Bardzo się cieszę, że mogłam wykonać tę pracę, ponieważ od czasu studiów nie miałam okazji językowo opracowywać tekstów ani przygotowywać do nich aparatu krytycznego, a jest to zadanie odpowiadające moim zainteresowaniom.