Definicje

Definicje z zakresu edytorstwa


Adiustacja 

(łac. ad iustum — do normy)

Przygotowanie tekstu do druku pod względem technicznym i graficznym.
Obejmuje takie czynności, jak:

 • ustalanie norm wizualnych dla danego tekstu, dla danej publikacji;
 • dostosowywanie danego tekstu do norm ogólnych (językowych, estetycznych, drukarskich, obowiązujących w wydawnictwie itd.);
 • nanoszenie wyróżnień niemerytorycznych, tzn. typowych (kursywa, pogrubienie, podkreślenie, tło tekstu itp.);
 • wyznaczenie kroju pisma i interlinii tekstu podstawowego;
 • oznaczanie wcięć akapitowych, w tym akapitów nagłówkowych, podtytułowych, oraz pozycji dedykacji etc.;
 • oznaczanie indeksów górnego i dolnego;
 • określanie wyglądu graficznego i rozmieszczenia tytułów, tabel, tablic, ramek, przypisów;
 • oznaczanie rodzaju i wielkości czcionki dla pozostałych elementów tekstu,
 • wyrównywanie spacjowania;
 • wyznaczanie wielkości i umieszczenia rycin (treść rycin to przedmiot redakcji);
 • wyznaczanie układu stron, kolumn i łamów, marginesów, paginacji cyfrowej i żywej;
 • wszystkie inne, które nie odnoszą się do treści intelektualnej tekstu, a mają wpływ na wygląd tekstu.


Adiustację wykonuje redaktor techniczny albo (coraz częściej) redaktor merytoryczny lub doświadczony składacz.


Korekta


1. Sprawdzanie tekstu pod kątem nieprawidłowości i błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, leksykalnych itp.
Obejmuje takie czynności, jak:

 • wyeliminowanie literówek;
 • poprawianie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych oraz oczywistych błędów gramatycznych;
 • poprawianie błędów leksykalnych i frazeologicznych;
 • usunięcie zbędnych spacji, miękkich enterów, tabulatorów.
Dodatkowa korekta techniczna tekstu po składzie obejmuje:
 • poprawienie niewłaściwych przeniesień wyrazów;
 • zaznaczenie błędów technicznych: tzw. wdowy i sieroty, brak świateł, brak wcięć akapitowych, brak konsekwencji w doborze rozwiązań graficznych itp.;
 • sprawdzenie kompletności tekstu /zgodności z tzw. podstawą.
2. Sprawdzanie tekstu na próbnych odbitkach drukarskich (także w maszynopisach z naniesionymi poprawkami autorskimi albo redaktorskimi po naniesieniu redakcji przez składacza albo maszynistkę).
Obejmuje takie czynności, jak:

 • przystosowywanie tekstu „powierzchniowo” (niemerytorycznie) do norm językowych, wizualnych, poligraficznych (obowiązujących w danym wydawnictwie oraz ogólnych);
 • sprawdzanie, czy poprawki autora i redaktora zostały poprawnie wniesione do pliku komputerowego;
 • porównywanie maszynopisu wzorcowego (zawierającego poprawki autora i redaktora) z maszynopisem wykonanym przez skład;
 • rewizja, tj. porównywanie klisz drukarskich z maszynopisem wzorcowym, opracowanym przez autora, redaktora i redaktora technicznego (adiustatora).

Korektę wykonuje korektor.


Redakcja


1. Stylistyczne i merytoryczne opracowanie tekstu.

Obejmuje takie czynności, jak:

 • poprawianie układu całej publikacji, w tym tekstu, przez: ustalanie logicznej konstrukcji utworu, porządkowanie i ujednolicanie składników tekstu, uzupełnianie składników brakujących [redakcja techniczna];
 • poprawianie błędów językowych i stylistycznych [redakcja językowa];
 • poprawianie błędów merytorycznych lub, jeśli to niemożliwe, wskazywanie ich do poprawienia przez autora, redaktora naukowego albo eksperta [redakcja merytoryczna].

Do tekstu zaliczając: tekst główny z przydatkami pisanymi (motta, przypisy, bibliografie, żywe paginy, numerację stron, spisy treści, spisy ilustracji itp.), ryciny, aneksy (indeksy, tabele, tablice, wykazy, wklejki z tekstami rozwiniętymi, mapami itp.), strony tytułowe, informacyjne, treści umieszczone na oprawie publikacji, treść załączników luźnych (wkładek, zakładek, opasek, obwolut, kaset audio i wideo, dysków CD itp.).

Taką redakcję wykonuje redaktor merytoryczny.

2. Wersja tekstu po opracowaniu redakcyjnym albo autorskim (druga, trzecia redakcja opowiadania/publikacji)

3. Praca osoby kierującej zespołem opracowującym i wydającym czasopismo, dzieło zbiorowe itp.

4. Instytucja albo dział instytucji zajmujące się wydawaniem czasopisma, książek, ale też: publikacją audycji radiowych i telewizyjnych, przygotowywaniem tekstów dla filmu, teatru, estrady itp.Źródła:

Müldner-Nieckowski Piotr, Trzy pojęcia - redakcja, adiustacja, korekta, [online:] http://aula.home.pl/edytorstwo/trzy_pojecia.htm [dostęp: 12.10.2016 r.].
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz