wtorek, 5 czerwca 2018

"Brat Konrad z Parzham. Kapucyn. Święty furtian"

W dwusetną rocznicę urodzin św. Brata Konrada z Parzham Wydawnictwo Serafin postanowiło wznowić biografię tego świętego zakonnika. Poproszono mnie do współpracy i przypadło mi tym razem w udziale opracowanie językowe publikacji, a przy okazji redakcja oraz korekta. Zadanie polegało głównie na uwspółcześnieniu języka oryginału, wydanego w 1934 roku. Nie jest to duża odległość czasowa, niemniej styl, słownictwo, grafia, a czasem i fleksja zmieniły się. Pozwoliłam dobie ponadto opatrzeć treść komentarzami przybliżającymi realia ówczesnych czasów oraz miejsc. Wydawnictwo zaakceptowało moją inicjatywę.

Bardzo się cieszę, że mogłam wykonać tę pracę, ponieważ od czasu studiów nie miałam okazji językowo opracowywać tekstów ani przygotowywać do nich aparatu krytycznego, a jest to zadanie odpowiadające moim zainteresowaniom.

wtorek, 13 lutego 2018

À propos apostrofu - wyjaśnienie na vlogu Mówiąc Inaczej

Kawał dobrej roboty i dużo wskazówek dla rozpoczynających przygodę z pisaniem, sprawdzanie, edytowaniem. Polecam kanał Mówiąc Inaczej, a jeśli znajdę jakąś nieścisłość to nie omieszkam napisać o tym. Póki co na poznaję trochę wyrywki.

Dobrze wyjaśniona kwestia stosowania apostrofu, w tym zapisu dat z nim oraz odmiany przez przypadki.poniedziałek, 10 lipca 2017

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t. XVIII, z. 2 cz. II - „Zarządzanie humanistyczne i publiczne”


Oto kolejny numer czasopisma  „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” — t. XVIII, z. 2 cz. II „Zarządzanie humanistyczne i publiczne”, pod red. Ł. Sułkowskiego i A.M. Migdał. Odpowiedzialna byłam za korektę, redakcję i skład. Praca wykonana dla wydawnictwa Społecznej Akademii Nauk [link do publikacji].

poniedziałek, 15 maja 2017

"Przedsiębiorczość i Zarządzanie" - nowa współpraca (korekta, skład i łamanie)

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi złożyła mi propozycję szybkiego składu z korektą jednego z zeszytów „Przedsiębiorczości i Zarządzania” (T. XVIII, z. 4, cz. 1). Na całość miałam 4 tygodnie, gdyż należało ukończyć pracę przed konferencją i niedopuszczalne były opóźnienia. 

Podołałam. Teksty były dobrej jakości, więc korekta szła sprawnie. Skład miejscami sprawił kilka problemów, ale czasu miałam wystarczająco.

Ze współpracy jestem zadowolona. Zaowocowała ona kolejnymi zleceniami.

Zapraszam do komentowania mojej pracy. Konstruktywne uwagi mile widziane. Człowiek uczy się całe życie, a ja mam prawdopodobnie na to sporo czasu.

Link do składanego zeszytu tutaj.

piątek, 10 marca 2017

Hejterstwo.Nowa praktyka kulturowa - mój odważniejszy skład


Tom pokonferencyjny pt. „Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa?” składałam na zlecenie zespołu redakcyjnego i zgodnie z uwagami Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Parę spraw mogłam odświeżyć, korespondując z redaktorkami z WUŁ i dziękuję im za to. Miałam też kogo podpytać o niektóre kwestie formalne. Ogólnie praca była bardzo przyjemna i prosta, co widać po książce. A cała moja odwaga polegała na niewielkim wyłamaniu się ze schematu paginacji podkreślonej linią (zawsze chciałam to zrobić!). Nikt też nie podważył moich finalików ani szarych prostokątów przy tytułach działów.
Miałam też szansę wykorzystać dopiero co zdobyte doświadczenie i umiejętności tworzenia indeksów w InD. I wcielić w życie zasady edytorskie oraz typograficzne dotyczących tej części publikacji.

[link do publikacji]