wtorek, 13 lutego 2018

À propos apostrofu - wyjaśnienie na vlogu Mówiąc Inaczej

Kawał dobrej roboty i dużo wskazówek dla rozpoczynających przygodę z pisaniem, sprawdzanie, edytowaniem. Polecam kanał Mówiąc Inaczej, a jeśli znajdę jakąś nieścisłość to nie omieszkam napisać o tym. Póki co na poznaję trochę wyrywki.

Dobrze wyjaśniona kwestia stosowania apostrofu, w tym zapisu dat z nim oraz odmiany przez przypadki.poniedziałek, 10 lipca 2017

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t. XVIII, z. 2 cz. II - „Zarządzanie humanistyczne i publiczne”


Oto kolejny numer czasopisma  „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” — t. XVIII, z. 2 cz. II „Zarządzanie humanistyczne i publiczne”, pod red. Ł. Sułkowskiego i A.M. Migdał. Odpowiedzialna byłam za korektę, redakcję i skład. Praca wykonana dla wydawnictwa Społecznej Akademii Nauk [link do publikacji].

poniedziałek, 15 maja 2017

"Przedsiębiorczość i Zarządzanie" - nowa współpraca (korekta, skład i łamanie)

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi złożyła mi propozycję szybkiego składu z korektą jednego z zeszytów „Przedsiębiorczości i Zarządzania” (T. XVIII, z. 4, cz. 1). Na całość miałam 4 tygodnie, gdyż należało ukończyć pracę przed konferencją i niedopuszczalne były opóźnienia. 

Podołałam. Teksty były dobrej jakości, więc korekta szła sprawnie. Skład miejscami sprawił kilka problemów, ale czasu miałam wystarczająco.

Ze współpracy jestem zadowolona. Zaowocowała ona kolejnymi zleceniami.

Zapraszam do komentowania mojej pracy. Konstruktywne uwagi mile widziane. Człowiek uczy się całe życie, a ja mam prawdopodobnie na to sporo czasu.

Link do składanego zeszytu tutaj.

piątek, 10 marca 2017

Hejterstwo.Nowa praktyka kulturowa - mój odważniejszy skład


Tom pokonferencyjny pt. „Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa?” składałam na zlecenie zespołu redakcyjnego i zgodnie z uwagami Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Parę spraw mogłam odświeżyć, korespondując z redaktorkami z WUŁ i dziękuję im za to. Miałam też kogo podpytać o niektóre kwestie formalne. Ogólnie praca była bardzo przyjemna i prosta, co widać po książce. A cała moja odwaga polegała na niewielkim wyłamaniu się ze schematu paginacji podkreślonej linią (zawsze chciałam to zrobić!). Nikt też nie podważył moich finalików ani szarych prostokątów przy tytułach działów.
Miałam też szansę wykorzystać dopiero co zdobyte doświadczenie i umiejętności tworzenia indeksów w InD. I wcielić w życie zasady edytorskie oraz typograficzne dotyczących tej części publikacji.

[link do publikacji]

piątek, 27 stycznia 2017

Publikacje "pod redakcją" w bibliografii


Ze wskazówek autorytetu:
„Udział współtwórców należy określać zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tytułowej dzieła i zapisywać za pomocą ogólnie przyjętych skrótów.
W opisach publikacji obcojęzycznych stosuje się zwyczajowo skróty właściwe dla danego języka, np.
Culture for the Millions? Mass Media in Modern Society, ed. N. Jacobs, Boston 1964. (ang. ed. = editor ‘redaktor’)
H. Goodglass, A. Wingfield (eds), Anomia. Neuroanatomical and Cognitive Correlates, San Diego–Toronto 1997. (ang. eds = editors ‘redaktorzy’)
Von der Systematischen Bibliographie zur Dokumentation, Hrsg. P. R. Frank, Darmstadt 1978. (niem. Hrsg. = Herausgegeber ‘redaktor’)
Redagując bibliografię, należy stosować taką samą konwencję zapisu tożsamych elementów polsko- i obcojęzycznych, por.